''Girişimcilik Ekosisteminin Ekranı''

Esas Sosyal ”İngilizce Fırsatım” Programı

468

ESAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ EMİNE SABANCI KAMIŞLI:

ESAS SOSYAL İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI İLE GENÇLERİN İSTİHDAMI İÇİN DESTEKLERİMİZİ DERİNLEŞTİRİYORUZ

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Esas Sosyal’in gençlere fırsat eşitliği sağlamak için geliştirdiği yeni programı “İngilizce Fırsatım” hakkında bilgi vermek amacıyla online bir toplantı düzenledi.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, Esas Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, Şevket Sabancı ve ailesinin topluma yatırım vizyonu ile birleştirmiştir. Günümüzde mevcut sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneği olan, toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi amaçlayan Esas Sosyal, araştırma, ortak projeler ve Programları kapsayan üç ayaklı stratejisi ile gençlik ve istihdam alanında çalışmalar yürütmektedir. 2016 yılında İlk Fırsat Programı ile başlayıp, gençlerin istihdamında yüksek bir sosyal etki yarattıktan sonra, Esas Sosyal’in “Gençlere Fırsat Eşitliği” yaratma misyonundan yola çıkarak geliştirdiği “İngilizce Fırsatım” Programı’nın tanıtımı için 22 Aralık 2020 tarihinde online bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, işverenler tarafından daha az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin işe geçişlerinde en çok eksikliğini hissettikleri konulardan birinin İngilizce eğitimi olduğu ve bu program ile gençlerin yabancı dillerini geliştirmelerine destek olmanın ve okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştırmanın hedeflendiği belirtildi.  Programın Hayırlı Sabancı’nın destekleri ile hayata geçtiği vurgulandı.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Esas Holding olarak 5 ana faaliyet alanında hizmet veriyoruz. Bu alanlardan biri sosyal yatırım. Esas Sosyal ile sosyal yatırımlar yaparak ekonomik değeri ve topluma geri dönüşü ölçülebilir etkiler yaratmayı hedefliyor ve Esas Sosyal’i işimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilir sosyal yatırımlar yaparak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunma hedefiyle çıktığımız bu yolda, ilk yatırım alanımız olarak “gençler ve istihdam”ı seçtik. Sahiplendiğimiz bu alanda bugüne kadar 30’a yakın araştırma yaptık ve gençlere destek verildiği takdirde genç işsizliğinin çözümü konusunda ciddi bir fark yaratılabileceğini gördük. Gençlere ilk iş deneyimi ve eğitim desteği sunan yenilikçi bir sosyal yatırım programı olan İlk Fırsat Programı’na 2016 yılında başladık. İlk Fırsat Programı ile bugüne kadar 150 gence tam zamanlı ve maaşlı olarak toplamda 30’dan fazla sivil toplum kuruluşunda ilk tam zamanlı maaşlı iş deneyimini destekledik ve 250 saatlik mesleki eğitimler ile mentor desteği sağladık. İlk Fırsat Programı mezunlarımız, iş hayatındaki gelişimleri ile göğsümüzü kabartan başarılar elde ediyorlar. İlk Fırsat Programı katılımcılarının, henüz programı bitirmeden iş teklifi alma oranı %82’dir. İşe giriş oranlarının program bitimini takip eden ilk 3 ay içerisinde %93 ve 6 ay sonrasında 100% olması, İlk Fırsat’ın gençler üzerindeki olumlu etkisini gösteriyor.

Ben her fırsatta gençlere yapılan yatırımın topluma yatırım olduğunu vurguluyorum. Gençleri desteklemenin ve eğitimli gençlere işe geçişlerinde destek olmanın önemini anlatıyorum. Gençlere kulak kabarttığımızda gördük ki; sadece istihdam sürecinde değil, üniversite eğitiminde de fırsat eşitsizliği var. Gençlerin eğitimleri sırasında iyi bir İngilizce eğitimi alamamaları da işe girişlerinde bir engel olarak karşılarına çıkıyor. Nitekim Türkiye, EF (Education First) tarafından 2019 yılında 100 ülkede yapılan İngilizce Yeterlilik Araştırması’nda 79. sırada ve ‘Çok az yetkin’ sınıfında yer aldı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yayınlanan, sponsorluğunu üstlendiğimiz GYİAD’ın Türkiye’de Genç İş Piyasası Ve Geleceğine Bakış Araştırması’nda üniversite mezunu katılımcıların yaklaşık 3’te1’lik oranının yabancı dil bilmediği ya da çok az bildiği sonucuna ulaşıldı. Diğer yandan katılımcıların %35,3’lük çoğunluğu dil becerisini «orta derecede» olarak tanımladı.

İlk Fırsat Programı süresince edindiğimiz tecrübeler, gençlerden ve kurumlardan aldığımız geri bildirimler ışığında gençlerin yabancı dil eğitimlerini desteklemek için yeni bir Program başlatma kararını aldık.

Genç yaşında İngilizce ile tanışan Sevgili Annem Hayırlı Sabancı yabancı bir dil bilmenin farklı kültürler ve insanlarla tanışmak, geniş bakış açıları kazanmak ve pek çok bilgi edinmek için çok mühim olduğunun altına çizerek dil öğrenmek konusunda bizi daima cesaretlendirdi. Bugün, eğitime ve yabancı dile çok önem veren değerli annem Hayırlı Sabancı’nın Desteği ile İngilizce Fırsatım Programı’nı geliştirdik. İlk yıl 150 gencimize destek olmayı hedefliyoruz. Programın yönetiminde, eğitim finansman platformu olan E-Bursum’dan, İngilizce eğitimde ise Berlitz Dil Okulları’ndan hizmet alıyoruz. Mezunlara okuldan işe geçiş sürecinde destek olmak üzere geliştirdiğimiz İlk Fırsat Programı ile gençlik ve istihdam sorununa çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Yeni başlayacağımız İngilizce Fırsatım Programı sayesinde gençleri mezun olmadan destekleyip, sorunun damarlarına inmeyi hedefliyoruz” dedi.

 İngilizce Fırsatım Programı’na destek olan Hayırlı Sabancı ise “Her şeyden önce bir anne olarak, gençlerin iyi yetiştiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Kızım Emine Sabancı Kamışlı’nın başkanlığında 5 yıldır, İlk Fırsat Programı’nda pırıl pırıl gençlerle tanışıyor ve gelişimlerine tanık oluyorum. Şimdi bu yeni programla, gençlerin İngilizce yeteneklerini geliştirerek dünya vatandaşı olma yolunda önemli bir adım atacakları için heyecan doluyum. Programın, adımla anılmasından büyük bir gurur duyuyorum. Programın hayata geçirilmesinde emeği olan tüm ekibe teşekkür ederim” dedi.

İngilizce Fırsatım Programı

Toplantıda İngilizce Fırsatım Programı ile ilgili bilgiler paylaşan Esas Sosyal Programlar Direktörü Özlem Akgün Eşmeler “İngilizce Fırsatım Programı ile ilk yılında, devlet üniversitelerinin 3. sınıflarında okuyan 150 gence fırsat vermeyi amaçlıyoruz. Katılımcıların, programa kabul edildikten sonra 12 ay süresince 3 kur online Berlitz İngilizce eğitimi alarak en az orta seviyede yabancı dil ile mezun olmaları hedefleniyor. İngilizce Fırsatım Programı, bir dil programı olmanın ötesinde öğrencilere okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştıracak eğitimler ve İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce mülakat koçluğu gibi deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı olma özelliği de taşıyor.

İngilizce Fırsatım Programı’na başvuruda bulunacak adayların

•           T.C. vatandaşı olması,

•           Türkiye’de eğitim veren devlet üniversitelerinde okuması,

•           Üniversitelerin 3. sınıf öğrencisi ve beklenen mezuniyet yılının 2022 olması,

•           Genel not ortalamanın 4 üzerinden en az 2,50 olması

•           3 taneden fazla başarısız dersinin bulunmaması,

•           3 kur boyunca, yaklaşık 12 ay, haftada 2 gün/4,5 saat online Berlitz İngilizce derslerine katılabilecek durumda olması (Hafta içi: 18.30-20.45, Hafta sonu: 11.00-13.15 veya 14:00-16:15) bekleniyor.

Esas Sosyal İngilizce Fırsatım Programı’na başvurular, 22 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların değerlendirmesi ve online oryantasyon sonrasında ilk kurun 15 Mart haftasında başlaması planlanıyor. Toplam 3 kurdan oluşacak Program Mart 2022’de tamamlanacak.

İngilizce öğrenme motivasyonu yüksek, İlk Fırsat Programı’nda olduğu gibi, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da kulüp çalışmalarında aktif olarak görev almış öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek” dedi.

Kolektif Etkiyi Artıracak Projeler ile Gençlere Destek Olmaya Devam Edeceğiz

İngilizce Fırsatım Programı’nın kolektif etkiyi artıran yapısına dikkat çeken Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı KamışlıGenç işsizliği, tek bir kurumun tek başına çözebileceği bir sorun değil. Ayrı ayrı kurumlar olarak değil, hep birlikte hareket ederek sonuca ulaşabiliriz. Bu nedenle başından beri, program tasarım ve uygulama sürecinde çok sayıda kurum ile birlikte çalıştık. Kurumsal destekçilerin, STK’ların, eğitimcilerin, mentorların ve katılımcıların dahil olduğu 500 kişiyi aşan paylaşan bir ekosistem yarattık. İngilizce Fırsatım Programı’nı da konusunda uzman iki önemli kurumun iş birliği ile hayata geçiyoruz” dedi. 

Eğitim bursu veren kurumların bursiyerlerini takip etmelerinin önemini de belirten Emine Sabancı Kamışlı, “ Biz, gençlik alanında yaptığımız çalışmalarda hep gençlerle irtibat içerisinde olduk. Onları dinledik, kariyerlerinde ilerlemelerine destek olmaya ve gelişimlerini izlemeye özen gösterdik. Bu konuda da iş dünyasında rol model olmak istiyoruz. Öğrencilere burs imkânı sağlayan pek çok kurum var. Ancak burs vererek yatırım yaptıkları gençleri takip etmiyorlar. Biz, kurumları gençlere yaptıkları yatırımları takip etmeye çağırıyoruz. İlk Fırsat Programı’ndan ilk mezun olan katılımcı şu an ekosistemimizin bir parçası ve gençlere tecrübelerini aktarıyor. Sevgili annem Hayırlı Sabancı’nın desteği ile gerçekleştirdiğimiz İngilizce Fırsatım Programı ile hayatlarında fark yarattığımız gençleri de ailemize katmayı ve takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine bu noktada, kurumların insan kaynakları departmanlarına seslenerek az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlere de fırsat vermeleri, mülakata davet etmeleri konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin el birliğiyle eğitimli gençlerimizi istihdama kazandıralım, fırsat eşitliği yaratalım” dedi.

Esas Sosyal Hakkında:

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Şevket Sabancı ve ailesinin hayırseverlik vizyonu ile 2015 yılında kurulan Esas Sosyal, gençlere fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Türkiye’nin sorunlarını ve toplumun ihtiyaçlarını anlayıp, sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan Esas Sosyal, dünyada mevcut olan sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneğidir. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı’nın liderliğini yaptığı Esas Sosyal’in ilk yatırım alanı gençlik ve istihdam olarak belirlendi. Bu amaçla, araştırma, ortak projeler ve Programları kapsayan üç ayaklı strateji ile gençlik ve istihdam alanında çalışmalar yürütülmektedir.

www.esassosyal.org

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.